top of page

Gürel Art Space 1980’lerde birçok ünlü sanatçı tarafından Fenerbahçe’de gerçekleşen sır üstü porselen ve seramik boyama çalışmalarını ‘Sır Üstü Nostalji’ sergisi ile andı. 29 Nisan Cumartesi günü açılan sergide, sır üstü tekniğini ustalıkla kullanan Burhan Uygur, Mustafa Pilevneli, Gül Derman, Ali İsmail Türemen, Berna Türemen ve Haşim Nur Gürel’in özgün yapıtlarına yer verildi. Ayrıca, bu dönemde gerçekleşen atölye çalışmaları ve sergilere ait fotoğraf ve afişler de galeri içerisinde hazırlanmış hatıra köşesinde sergilendi.

 

1980’lerin özellikle ikinci yarısı yazılı basının farklı mecralarında sanata ve sanatçılara günümüze göre daha geniş yer verilen özel bir dönemdi. 1987 yılında ilk İstanbul Bienali gerçekleştirildi ve görsel sanatlar alanımızın tüm aktörleri ve önemli yapıtları uluslararası sanat camiası ile paylaşılmaya başlandı. Modern ve çağdaş sanat mekanlarının ve müzelerinin eksikliği ilk kez bu dönemde hissedildi, ve tarihi yapılar çağdaş sanatçılarımızın eserlerinin sergilenmesi için değerlendirilmeye başlandı. İş dünyasının liderleri bu dönemden itibaren bu yeni ve önemli toplumsal görünürlük alanında kendilerine ön sıralarda yer bulabilmek için yarışmaya başladılar.

 

Bu yıllarda ‘Fenerbahçe Atölyesi’nde gerçekleşen sır üstü porselen ve seramik boyama çalışmaları, birçok değerli sanatçının yeni bir tekniğin olanaklarını aynı semtte beraberce keşfetmelerine vesile oldu. Aynı mekanda gerçekleştirilen ‘Sır Üstü Sevinçleri’ ve ‘Sır Üstü Coşkuları’ isimli sergiler ile atölyede üretilen özgün eserler koleksiyonlerle buluştu. Gürel Art Space, sonuncusu 1987 yılında gerçekleşen sır üstü sergilerinden tam 30 yıl sonra ‘Sır Üstü Nostalji’ sergisini düzenleyerek bu tekniğe emeklerini ve ruhlarını veren sanatçıları andı.

bottom of page