top of page

Ali İsmail Türemen / ...rağmen MAVİ

11 Mart – 22 Nisan 2017

Haşim Nur Gürel'in 17 Mart 2017 tarihli Hürriyet Kitap Sanat ekinde yayımlanan Ali İsmail Türemen ve '...rağmen MAVİ' sergisi hakkındaki yazısı:

Ali İsmail Türemen gibi çok yönlü bir sanatçının gizemini çözmeye çalışan kişi, karşısına dikilen sayısız mavi figürü iyi tanıyabilmek için bu yapıtların kompozisyonlarının, ‘tanımsızların’ tuvali nasıl paylaştıklarının ve söz konusu eserlerin renk ve motif ayrıntılarının farkına varmalıdır. Sanatçı, çoğunlukla suratı olmayan, ruhsal özellikleri konusunda ser verip sır vermeyen mavi figürlerin üzerinden bir anlatım geliştirmiş ve insanoğlunun yaşamsal çelişkilerini amorf, kimliksiz ve deforme figürlerle resmetme arayışında olmuştur. Türemen, tüm sorun ve çelişkileri ile biçimini yitirmiş, bir yerlere sığamayan, kımıldayamayan, düşmüş veya düşmek üzere, uzanmış veya kalakalmış insanı simgeleyen kütlelerini maviden başka renkte düşünememesini doğu geleneğine bağlar; mavinin ‘bilgelik rengi’ olduğunu, bir Yunus Emre’yi veya Evliya Çelebi’yi ancak mavi olarak düşünebildiğini belirtir.

Türemen’in eserlerinde, sanatçının kendisini simgeleyen ‘orfozbey’ler varoluşlarını yadsınamaz kılmak isterler. Bu yapıların dondurulduğu an bir eylem anının hemen öncesini veya hemen sonrasını belgeler. Türemen’in insanları, kuşandıkları mavi zırhları ile kendilerini ezen, bunaltan yaşam koşullarına direnmeye çalışırlar. Sanatçının figürlerindeki deformasyon vurgusu ise koruyucu ikinci bir zırh katmanı olarak algılanabilir. Yapıtlardaki bir diğer önemli tema olan ‘eller’ ise, dokunma duygusunun sanatçı için önemine bir gönderme içermektedir.

 

Türemen, mezunu olduğu Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nun eğitim geleneğinin oluşumunda önemli roller üstlenmiş ve yeni kurulan bir kurumun dinamizmini öğrencileriyle birlikte var etmeyi başarmıştır. Daha sonra bu deneyimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Okulu’nun gelişim sürecine taşımış, fakülte bünyesindeki Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin uluslararası özelliklerde bir koleksiyona sahip olması için önemli katkılarda bulunmuştur. Yoğun akademik eğitim süreci içerisinde genç sanatçı adaylarına destek verirken, kendi resim üretiminin öncelikli konumunu hiçbir zaman aksatmamıştır. İkisi yurtdışında olmak üzere toplam 37 kişisel sergi düzenlemiş, birçok grup sergisi ve bienale katılmıştır. Eserleriyle 9. DYO Ödülü ve Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü’nü kazanmıştır.

 

‘...rağmen Mavi’ sergisi, Ali İsmail Türemen’in kullandığı tekniklerin önemli bölümünü yan yana getirerek sanatçının ustalığını ve samimiyetini sanatseverlerin gözleri önüne seriyor.

Sergilenen Eserler / Web Seçkisi

bottom of page